فهرست
همکاری با ما
عضوی از تیم نورولند باشید.
نورولند مایل است تا از شما متخصصین حوزه‌های مرتبط با ساخت بازی موبایلی آموزشی برای کودکان دعوت کند که کنار هم در جهت رشد و تقویت مهارت کودکان گام‌های بلندتری برداریم.
تیم ما مورد حمایت سازمان‌هایی همچون بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای، آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری کودکان، ستاد توسعه علوم شناختی و بنیاد برکت قرار گرفته است و در زمینه‌ی بازی‌های جدی مورد تایید و تشویق در جشنواره‌های مرتبط بسیاری بوده است.
اگر مشتاق به ساخت و ارتقا محصولی هستید که در عین سرگرم کردن کودکان سرزمین‌مان به توانمندسازی کودکان کمک کند؛از دیدار و همکاری با شما خوشحال خواهیم شد!