فهرست
درباره ما
ما در سالهای فعالیتمان در شرکتمان آمولای بازیهای کودکانه مختلفی در قالب پروژه، برای مدارس و مراکز مرتبط با کودک ساخته بودیم. طی ارتباطی که در این بازه با متخصصان و فعالان حوزه ی کودک داشتیم؛ متوجه شدیم که جای یک بازیِ تقویتی کودکانه در بازار بازیهای موبایلی خالی است. از آنجا که علاقه هم داشتیم که در حوزه ی کودک فعالیت داشته باشیم پیِ این دغدغه را گرفتیم و پس ازانجام مراحل اولیه تحقیق بازار و صحبت با متخصصین؛ به "نورولند" رسیدم. بازی موبایلی ای که صرفا یک سرگرمی نیست و به تقویت مهارتهای شناختی کودکان کمک میکند.